brainbro

BookaBooka wordt ontwikkeld door BrainBro. De missie van BrainBro is het stimuleren van de cognitieve groei bij kinderen door het bouwen van educatieve apps. Kinderen staan bij ons op 1, 2 en 3. Een app ervaring zonder reclame en verleiding, dat moet toch kunnen? We maken de app ‘BookaBooka’, een all you can eat buffet van prachtige prentenboeken. Lees er meer over op de BookaBooka productpagina.

Ambities

Stimuleren taalontwikkeling

We willen graag een bijdrage leveren aan de taalontwikkeling van jonge kinderen. We zijn van mening dat de liefde voor lezen kan ontstaan in een omgeving waarbij er volop keus is om te lezen, voorgelezen te worden en een kind veilig zijn eigen weg mag ontdekken.

Voorleescultuur

Studies wijzen uit dat het dagelijks voorlezen aan kleine kinderen een grote bijdrage levert aan de taalontwikkeling. Niet elk gezin heeft de gewoonte om dagelijks voor te lezen. Dit kan verschillende oorzaken hebben, maar het effect is dat het kind zijn leven begint met een taalachterstand. Taal ligt aan de basis van informatie verwerking, en deze achterstand heeft daarom ook negatief effect heeft op andere vlakken van de ontwikkeling. Met de meerdere te kiezen voorleesstemmen in BookaBooka willen we ieder kind het privilege geven om dagelijks voorgelezen te worden en zo bijvoorbeeld de juiste uitspraak te leren.

Tweetalig / multicultureel

Als er thuis een andere taal wordt gesproken dan op school, ligt er een extra druk op het kind. Je tegelijk in twee verschillende talen bekwamen is niet makkelijk. Als de taalontwikkeling van school hierbij het onderspit delft heeft dit zijn effect in de verdere schoolprestaties en de carrièrekansen van het kind.
Studies wijzen uit dat het niet perse uitmaakt in welke taal er wordt voorgelezen, als het maar gebeurt.
Door onze boeken in meerdere talen aan te bieden, is er de mogelijkheid om een brug te slaan tussen de twee talen, en het kind optimaal te ondersteunen in het gevoel krijgen voor beide talen.

We zouden graag alle talen van de wereld ondersteunen, help je mee om deze doelstelling te bereiken?

Specifieke doelgroepen

Niet voor alle kinderen is er even veel aandacht in het boekenvak. We zetten ons in om onze boeken voor iedereen beschikbaar te maken. Zo hebben we ondersteuning voor boeken in videoformaat voor dove en slechthorenden en extra instellingen voor kinderen met dyslexie.

Kosteneffectief

Er gaat veel geld om in stimuleringsregelingen voor taalontwikkeling. Met BookaBooka willen we een kosteneffectief instrument bieden om samen met andere initiatieven de cirkel van taalachterstand te doorbreken.

We gaan graag constructies aan waarbij we BookaBooka kunnen laten belanden bij de doelgroep die het extra hard nodig heeft.

Het Team

Sjors Miltenburg
Eigenaar
sjors@brainbro.nl

Nienke Miltenburg-Soeters
Content Manager
nienke@brainbro.nl

Lida Soeters
Eindredacteur
lida@brainbro.nl

Ons team wordt versterkt door een groot aantal mensen die er met veel enthousiasme voor zorgen dat de titels worden vertaald en worden voorgelezen.
We verwelkomen nieuwe enthousiastelingen die mee willen werken aan onze doelstellingen graag. Je kan er zelfs wat mee verdienen.

Samenwerkingen