fbpx

Publicatie procedure

Wat leuk dat je interesse hebt om je boek te publiceren in de BookaBooka app!
Op deze pagina leggen we uit hoe we te werk gaan.

  1. Stuur het manuscript (afbeeldingen + tekst) van je boek naar manuscript@brainbro.nl
    • Vermeld bij wie het copyright ligt (uitgever / auteur / illustrator / vormgever / vertaler / overig) en de hierbij behorende contactgegevens (email / telefoonnummer).
    • Vermeld of je in contact staat met de andere rechthebbenden en of zij op de hoogte zijn van je verzoek tot publicatie in BookaBooka.
  2. Wij screenen of het manuscript geschikt is voor publicatie en proberen je zo snel mogelijk van een reactie te voorzien..
  3. Liggen de copyrights nog (te slapen) bij een uitgever, dan gaan we ze daar proberen terug te vragen op basis van artikel 25e van de auteurswet. Pas als de copyrights terug zijn gaan we verder.
  4. Wij verifiëren of alle rechthebbenden het eens zijn met de verdeling van de inkomsten en leggen de afspraken over de publicatie van het boek vast in een contract.
  5. We zetten het boek in de app achter een geheime code. Je kunt door middel van deze code inzien of je het eens bent met de manier waarop je boek geïmporteerd is in BookaBooka.
  6. Bij een akkoord zetten we het boek ‘live’ voor de abonnees en deel je naar rato van leesgedrag mee in de inkomsten uit de abonnementsgelden.